Video Grid Gallery

La voluntat de la recerca de la bellesa com a designació pura de l’immanència, en una adhesió quasi religiosa, a la fluïdesa d’en temps ampli i lluny de qualsevol apropiació; més pròxim a la universalitat que no pas a la individualitat.

El que és decisiu en la seva pràctica de l’art no resideix en la condició material, ni en la significació física, ni en la simbologia “objectual” ni tan sols en la forta presència visual dels elements orgànics o de l’espai buit que deixa obertura a les obres.

La seva recerca i voluntat és participar de plè en la bellesa i portar a l’espectador a una veritable experiencia estètica, indicant un camí cap a la contemplació i a una obertura de nou paradigma.

Jyoti by Mariona Vilaseca Cámara: Rubén Garcia Tetuán- 2009
Waiting to singapore by Mariona Vilaseca
Caminant de la ciutat a la muntanya by Mariona Vilaseca